Privacybeleid

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van onze website verwerken wij jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie verwerken. Ook informeren we je over jouw rechten, hoe lang we jouw gegevens bewaren en wie toegang heeft tot jouw gegevens.

Persoonlijke informatie

Wij verwerken persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt voor administratieve doeleinden. We verwerken:

 • Contactgegevens: Wanneer je het contactformulier op de website invult, verwerken wij de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres en de inhoud van het bericht. We gebruiken deze gegevens alleen om jouw bericht te beantwoorden.
 • Gebruiksgegevens: Wanneer je onze website bezoekt, verwerken we informatie over hoe je op onze website bent gekomen, welke delen van de website je hebt bezocht, de datum en duur van je bezoek, je geanonimiseerde IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht, enzovoort.
 • Cookies: Door onze website te gebruiken, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies zijn kleine informatiebestanden die van de webpagina naar je apparaat worden gestuurd voor archiveringsdoeleinden en om de functionaliteit van onze website en diensten te verbeteren.

We verwerken deze persoonlijke informatie omdat je deze vrijwillig hebt verstrekt, deze is verzameld ten behoeve van onze dienstverlening, deze door derden aan ons is verstrekt, of deze beschikbaar is gesteld via openbare bronnen. We verzamelen persoonlijke informatie wanneer je onze website bezoekt en ons contactformulier invult.

Doelen van verwerking

We verwerken persoonlijke informatie alleen voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en gebruiken van de door ons aangeboden diensten.
 • Het analyseren van het bezoek aan onze website en hoe bezoekers de website verkennen.
 • Het correct en rechtmatig laten functioneren van onze systemen en diensten, inclusief het afhandelen van ondersteuningsverzoeken, het maken van back-ups, het oplossen van fouten en het verlenen van ondersteuning.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.
 • Het kunnen verstrekken van informatie over het gebruik van onze producten en diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

Rechtsgronden voor verwerking

We verwerken de hierboven genoemde persoonlijke informatie op basis van de rechtsgronden zoals vermeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. Toestemming voor de verwerking.
 2. Uitvoering van een overeenkomst.
 3. Wettelijke verplichting.
 4. Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of zolang dit wettelijk is vereist.

Delen van gegevens

We delen jouw gegevens niet met derden. In sommige gevallen kunnen we jouw persoonlijke informatie delen met andere partijen als dit strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Partijen die toegang hebben tot jouw gegevens mogen deze alleen verwerken ten behoeve van onze diensten en voor de hierboven genoemde doeleinden.

Daarnaast kan er een wettelijke verplichting zijn om persoonlijke informatie aan derden te verstrekken, zoals een toezichthouder met publieke bevoegdheden. In geval van noodzaak zullen we je hierover informeren.

Externe websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op externe websites die via knoppen of links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze externe partijen jouw persoonlijke informatie op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We controleren deze externe websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling van jouw persoonlijke informatie door of via dergelijke externe partijen. Om erachter te komen welke partijen aan onze website zijn gekoppeld, verwijzen we je naar ons cookiebeleid.

Persoonlijke informatie van minderjarigen

We verzamelen geen persoonlijke informatie van minderjarigen op onze websites, tenzij dit bewust wordt verstrekt door iemand die zich realiseert dat deze informatie gegevens over minderjarigen (jonger dan 16 jaar) bevat. Als je een ouder bent en ontdekt dat jouw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via een van de hierboven vermelde contactmethoden. We zullen dan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Rechten van betrokkenen

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie kun je contact met ons opnemen. Onder de AVG heb je verschillende rechten. Je kunt van ons eisen dat:

 • Jouw persoonlijke gegevens worden gewist.
 • De verwerking van jouw persoonlijke gegevens wordt beperkt.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • Een kopie van jouw persoonlijke gegevens ontvangen en deze onder bepaalde omstandigheden naar een derde partij laten overdragen.
 • De toestemming die je eerder hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens intrekken.
 • Bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

Als we jouw persoonlijke informatie verwerken op basis van jouw toestemming, kun je deze toestemming op elk moment intrekken.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin we jouw verzoek niet volledig kunnen uitvoeren. We zullen je hierover informeren.

Klachten

Ben je niet tevreden over de manier waarop we met jouw persoonlijke informatie omgaan? We helpen je graag verder. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonlijke informatie

We doen ons uiterste best om jouw persoonlijke informatie te beschermen volgens de geldende beveiligingsvoorschriften en -richtlijnen. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen. In geval van een inbreuk op de gegevens zullen we, indien nodig, dit melden aan de relevante autoriteiten en je hierover informeren.

Huidige privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring af en toe wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. We raden je daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Heb je vragen?

Heb je vragen over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan? We staan klaar om je te helpen. Je kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@deslimmeinvesteerder.nl

Plaats een reactie